Julia

 

Jag erbjuder musikuppdrag/konserter
som kan anpassas efter tillfälle och sammanhang.
Till gitarr eller trumma, ibland a kapella sjunger jag
och kan även dra en låt på fiolen.       

 Kom helgi ande // svensk trad.  

Den bergtagna // svensk trad. 

Lyssna på mer musik här

Mina kompositioner